Особливості позакореневого підживлення сільськогосподарських культур мікроелементами

29.03.2012

Санін Ю.В., кандидат сільськогосподарських культур
Санін В.А., професор, доктор сільськогосподарських наук

Мікроелементи – незамінний фактор живлення і розвитку рослин

Життя рослини – це постійний обмін речовин, хімічних реакцій та фізіологічних процесів.

Як відомо, для нормального розвитку рослин необхідні не тільки азот фосфор і калій, але і мікро- та мезоелементи: залізо (Fe), мідь (Cu), молібден (Mo), марганець (Mn), цинк (Zn), бор (B), сірка (S), та інші, що приймають участь у всіх фізіологічних процесах розвитку рослин, підвищують ефективність багатьох ферментів у рослинному організмі та покращують засвоєння рослинами елементів живлення із ґрунту. Більшість мікроелементів є активними каталізаторами, що прискорюють біохімічні реакції та впливають на їх направленість. Саме тому, мікроелементи не можливо замінити ніякими іншими речовинами і їх нестача може негативно вплинути на ріст та розвиток рослин.

Мікроелементи є складовою частиною ґрунту, повітря та рослин та всього навколишнього середовища і приймають участь у всіх хімічних та фізіологічних процесах їх розвитку та формуванню урожаю.

 • Бор забезпечує стійкість до хвороб та збільшує урожайність і його якість. Покращує синтез та переміщення вуглеводів, відіграє важливу роль в процесах ділення клітин та синтезі білку. Бор посилює ріст пилкових трубочок та проростання пилку, збільшуючи кількість квіток і плодів.
 • Мідь приймає участь у фотосинтезі та утворенні ензимів, входить в склад білків та ферментів. Посилює засвоєння азоту та забезпечує високий урожай.
 • Марганець приймає участь в процесах фотосинтезу, утворення хлорофілу та синтезі білку, збільшує цукристість плодів та овочів, прискорює розвиток рослин і їх плодоношення.
 • Молібден приймає участь в синтезі вітамінів і хлорофілу та у вуглеводному обміні речовин. Сприяє біологічній фіксації азоту та збільшенню вмісту білку в продукції.
 • Цинк активує діє ферментів, бере участь у фотосинтезі, у перетворенні крохмалю та азоту. Під впливом цинку збільшується загальний вміст вуглеводів, крохмалю та білкових речовин.
 • Залізо бере участь в утворенні хлорофілу і білків.

Без мікроелементів принципово неможливе повноцінне засвоєння основних добрив (азоту, фосфору і калію) рослинами. Нестача мікроелементів порушує обмін речовин та хід фізіологічних процесів у рослині. Мікроелементи сприяють синтезу в рослинах повного спектру ферментів, які дозволяють інтенсивніше використовувати енергію, воду та макроелементи.

Тільки завдяки збалансованому застосуванню добрив, що містять мікроелементи можливо отримати максимальний урожай належної якості, що генетично закладений у насінні сільськогосподарських культур. Нестача мікроелементів у доступній формі у ґрунті призводить до зниженню швидкості протікання процесів, що відповідають за розвиток рослин. В кінцевому результаті це призводить до втрат урожаю, його класності та незадовільних органолептичних властивостей.

Рослини, що належним чином забезпечені мікроелементами, значно краще споживають та засвоюють основні добрива (на 10-30%), відмінно розвиваються та краще протистоять хворобам, шкідникам, заморозкам, посусі та іншим стресовим чинникам.

Нестачу мікроелементів важко виявити, але коли ми, таки бачимо явні ознаки дефіциту того чи іншого мікроелементу, рослині вже завдано непоправимої шкоди, ріст і розвиток рослин уже затримано, на належний урожай та його якість – годі і сподіватись. Найефективніший метод внесення мікроелементів – позакореневе живлення протягом вегетації, шляхом обприскування рослин в критичні фази розвитку.

Незбалансоване внесення макро- та мікроелементів негативно впливає на розвиток рослин, шкодить навколишньому середовищу, та призводить до неефективних фінансових витрат. Збільшеною кількістю основних добрив не можна компенсувати нестачу мікроелементів.

Сільськогосподарські культури потребують різний асортимент та кількості мікроелементів. Як нестача, так і надлишок мікроелементів (до речі, тяжких металів) може викликати негативну реакцію рослин не лише через їх власну токсичність, а і через блокування надходження у рослини необхідних елементів живлення. Це значно впливає на урожайність та якість самого урожаю. Надлишковий вміст деяких мікроелементів у рослинах, що споживаються, може негативно впливати на людину та тварин.

За даними компанії «АДОБ ППЦ», фізіологічна потреба сільськогосподарських культур у мікроелементах є такою:

Культура/Мікроелемент В Сu Мn Zn Мо
Кукурудза ** ** ** ** *** *
Сорго * ** *** *** *** *
Соя * * *** *** ** ***
Пшениця * *** * *** * *
Ячмінь * *** * ** * *
Горох * * * *** * **
Соняшник *** ** * ** ** *
Цукровий буряк *** ** ** *** ** **
Ріпак *** * * *** * ***
Льон ** *** * * *** *
Помідори ** ** ** ** ** *
Огірки * ** * *** * *
Цибуля *** ** *** ** ** ***
Капуста білоголова *** ** * *** ** ***
Капуста цвітна *** ** * ** * ***
Морква *** *** * *** * *
Картопля ** * * ** ** *
Виноград *** ** *** *** *** *
Яблуня *** ** *** *** *** *

Примітка: *** - «ключовий» мікроелемент; ** - життєво важливий мікроелемент; * - важливий елемент;

Мінеральне живлення рослин суттєво впливає на синтез вітамінів. Як нестача, так і надлишок елементів живлення знижує вміст у рослині каротину, аскорбінової кислоти та інших вітамінів.

 

Чи достатньо мікроелементів у ґрунті?

Головним джерелом мікроелементів для ґрунту є ґрунтоутворюючі породи. Найбільш низький вміст мікроелементів у ґрунтах Полісся. У Лісостепу, Степу та Донбаському регіоні, у зв’язку із наявністю ґрунтів з більш високим вмістом гумусу значно підвищується вміст мікроелементів.

Мікроелементи у ґрунтах знаходяться у різних формах, найчастіше у важкодоступних до засвоєння корінням рослин. За різними даними, мікроелементи з ґрунту, можуть бути засвоєні рослинами до 3% від загально наявних.

Достовірний аналіз наявності мікроелементів в ґрунті та рослині можуть зробити лише декілька лабораторій в Україні. Зразки мають бути доставлені в лабораторію для аналізу протягом кількох годин (краще – хвилин); вартість аналізів може перевищити вартість обробки поля необхідними мікродобривами.

Ступінь та швидкість засвоєння елементів живлення із добрив через листя значно вище, ніж корінням, але об’єми їх засвоєння через листя обмежені. Так, фосфор, калій, кальцій не може бути засвоєний, в суттєвій кількості листям, а потреба в мікроелементах може бути забезпечена через листя на 100%

Кількість мікроелементів в ґрунті постійно зменшується, шляхом їх засвоєння та винесення вирощеною продукцією та бур’янами. Із зменшенням внесення органіки в ґрунт, ми майже припинили їх природне поповнення.

 

Ефективність застосування мікроелементів

Позакореневе підживлення рослин найбільш ефективне на належно удобрених ґрунтах при інтенсивній технології вирощування, де лімітуючим фактором зростання урожайності може бути нестача макро- та мікроелементів.

Рослини не пристосовані для повного засвоєння неорганічних солей мікроелементів (з не хелатизованих добрив, або з добрив із незначною хелатизацією), тому процент їх засвоєння незначний.

Рослини можуть засвоювати мікроелементи тільки у водорозчинній формі. Підготовка мікроелементів в рухому біологічно активну форму у вигляді комплексонатів (хелатів) металів здійснюється за допомогою спеціальних речовин – хелатів.

Малюнок 1. Внесення мікродобрив, що не хелатизовані (у вигляді солей). Більша частина мікроелементів залишається на поверхні листя і швидко змиваються опадами чи здуваються вітром.

 

Малюнок 2. Мікродобриво хелатизоване. Мікроелементи швидко доставляються в життєво важливі органи рослин.

Примітка: Малюнки наведені за матеріалами презентації компанії АДОБ ППЦ.

Найбільш доцільним, визнано спосіб позакореневого внесення мікродобрив шляхом обприскування рослин. У цьому випадку, рослини споживають мікроелементи у 30-40 разів ефективніше, ніж корінням.

Загальна практика внесення мікродобрив західними фермерами, заснована на внесенні мікроелементів розрахунковим методом, відповідно до їх виносу, пропорційно до кількості запланованого урожаю, а не на основі лабораторного визначення їх кількостей у ґрунті.

 

Фактори, що впливають на засвоєння мікроелементів.

Агротехнічні. Кислотність ґрунту, внесення основних добрив, насіння належної якості, проведення заходів захисту рослин. Рослини повинні бути здоровими, рівномірної густини стояння.

Фаза розвитку та стан рослин. Молоді рослини та пагони швидше засвоюють елементи. Здорова рослина засвоює елементи живлення швидше і в більшій кількості.

У кожної культури є, так звані «критичні фази» розвитку, коли вони потребують ті чи інші мікроелементи. Так, наприклад:

 • кущіння та початок колосіння зернових колосових
 • 3-5 та 8-10 листків кукурудзи
 • 6-8 справжніх листків соняшнику
 • 7-8 листочків та бутонізації ріпаку
 • 4-6 та 8-10 справжніх листків цукрового буряку
 • 3-5 листків, бутонізація та формування бобів сої та гороху
 • розпускання бруньок, рожевий бутон та налив плодів на плодових культурах
 • 5-8 листків, кінець цвітіння та закладання грон винограду

Форма добрива.
Хелатизація мікроелементів у мікродобривах повинна бути обов’язковою. Хелати (латинською це «клешня» краба) - це натуральні або синтетичні сполуки, які роблять мікроелементи легкодоступними для рослини. Хелатизуючий агент міцно утримує іон металу в розчинному стані і легко доступній для рослини формі.

Звичайно застосовують найбільш поширені ЕДТА, ДТПА та інші, головною вадою яких є те, що вони практично не розкладаються у навколишньому середовищі, забруднюючи його на десятиріччя.  Останнім часом в Європі зареєстрованій ІДХА (спільний патент компаній Байер та АДОБ), що біологічно розкладеться в навколишньому середовищі за 28 днів, і добрива, на основі ІДХА уже постачаються в Україну.

Мікроелементи у хелатній формі не мають собі рівних при позакореневому підживленні. Профілактичне внесення мікроелементів у хелатній формі, шляхом позакореневого підживлення, позитивно вплине на стан рослин, практично повністю виключить стан фізіологічної депресії, що призведе до підвищеної стійкості рослин до паразитних захворювань, значно підвищить ступінь засвоєння азоту, фосфору та калію із ґрунту, а це, в свою чергу, призведе до підвищення кількості урожаю, його підвищеної класності, відмінної якості та кращому збереженні та переробці.

Далеко не всі виробники відносяться до цього відповідально. В багатьох каталогах Ви і згадки не знайдете про те, чим саме хелатизовано добриво (якщо воно взагалі хелатизоване). Але, навіть у випадку, якщо вони піддавалися хелатизації, є так званий ступінь хелатизації і, відповідно, ступінь засвоєння мікроелементів, із наявних в добриві. Нажаль, достовірної інформації по цим параметрам, у супроводжувальній документації та наукових працях ми не знаходимо. Не беручи до уваги цю інформацію, не має сенсу порівнювати дані по вмісту мікроелементів у різних добривах, що публікуються у каталогах.

Цікаво, що у деяких компаній, кількість мікроелементів у складі добрив, що зазначені у Каталогах, відрізняються у десятки разів, а норми їх застосування, лише у рази!  В якому випадку нас обманюють чи дезінформують, що до ступені їх засвоєння? В якому із випадків ми вносимо недостатню кількість мікроелементів, а в якому – забруднюємо навколишнє середовище та витрачаємо зайві кошти?

Сам склад хелатного агенту може давати різноманітний негативний вплив на культурні рослини (фітотоксичність, опіки, пригнічення розвитку та інше – більшість з Вас, мабуть таке бачили).

Хелатні форми добрив належним чином забезпечують рослини  мікроелементами.  Новітні хелатні форми, типу ІДХА, біологічно розкладаються в навколишньому середовищі. Поверхнево-активні речовини, що містяться в новітніх формах мікродобрив сприяють кращому засвоєнню мікроелементів та підвищують ефективність спільного застосування засобів захисту рослин, зменшують пестицидне навантаження, та сприяють економії грошей, завдяки можливості застосування зменшених норм витрати пестицидів.

Неорганічні солі – не можуть повноцінно забезпечити рослини мікроелементами.

Добрива, що містять неорганічні солі мікроелементів, або хелатизовані найпростішими та найдешевшими хелатними агентами, не здатні забезпечити рослини необхідною кількістю мікроелементів, тому що відсоток засвоєння мікроелементів буде незначний.

Солі металів є токсичними речовинами для рослин і у разі перевищення оптимальної норми внесення і можуть визвати опіки у місцях контакту з поверхнею рослинами. Деякі компанії рекламують збільшену кількість мікроелементів у їх продукції, забуваючи вказати ступінь їх доступності та засвоєння рослинами, та можливості отруєння як сільськогосподарських культур, так і забруднення навколишнього середовища важкими металами.

У ґрунті солі металів вступають у реакцію з ґрунтовими компонентами і  перетворюються в недоступні для рослини з’єднання.

Кліматичні. Оптимальна вологість повітря та ґрунту, температурний режим.

У стресових ситуаціях (низькі температури, заморозки, нестача вологи тощо) засвоєння елементів живлення кореневою системою є недостатнім, що сповільнює темпи росту і розвитку рослин. Під час інтенсивного росту культур, в наслідок інтенсивного, швидкого наростання вегетативної маси, з ґрунту вичерпуються запаси легкодоступних форм елементів живлення, та їх засвоєння не встигає за темпами росту рослин.

Ступінь та швидкість засвоєння елементів живлення через листя значно вище (у 30-40 разів) ніж при засвоєнні добрив, внесених у ґрунт, але об’єми засвоєння елементів через листя обмежені. Таким чином, фосфор, калій та кальцій, практично не можливо внести в достатній кількості, шляхом позакореневого підживлення, але потребу у рослин мікроелементах, таким способом, можна задовольнити повністю.

Листове підживлення мікроелементами доцільно проводити разом із обробкою пестицидами (додержуючись рекомендацій виробників, що до змішування). У результаті зменшується стресовий вплив дії засобів захисту рослин на культуру, та підвищується дія пестицидів, завдяки наявності поверхнево-активних речовин у найкращих мікродобривах. Об’єм робочого розчину має бути 200-400 л/га, а саме обприскування треба проводити в пахмурну погоду, краще вранці або ввечері.

 

«БАСФОЛІАР», «АДОБ Макро + Мікро» та «СОЛЮ»
золота лінія мікродобрив,
що дає змогу значно збільшити урожай та підвищити рентабельність виробництва!

Розроблена професіоналами компанії БАСФ, з покращеними властивостями, завдяки хелатизації речовиною ІДХА – професійна лінійка мікродобрив «БАСФОЛІАР» зайняла лідируючі позиції на ринку України, завдяки суттєвим перевагам, які дають можливість отримувати максимальні урожаї, що генетично закладені в насіння сільськогосподарських культур:

 • Унікальний склад макро- та мікроелементів – розроблені спеціально для застосування в інтенсивних технологіях і отримання максимальних урожаїв.
 • Індивідуально збалансована рецептура – задовольняючи потреби кожної культури, дозволяють отримувати урожай надзвичайної якості підвищеної класності.
 • Інноваційна система активації та синергізму – спонукає рослини значно ефективніше (на 10-30%) поглинати та засвоювати макро- та мікроелементи з ґрунту та навколишнього середовища. Перетворюють частину макроелементів з важкодоступних у легкодоступні форми.
 • Ефект медичного щеплення – значно підвищується імунітет, рослини краще протистоять стресовим ситуаціям (заморозки, посуха, фітотоксична дія пестицидів і т.д.), покращується протистояння фізіологічним хворобам.
 • Лагідна хелатизація мікроелементів – хелатна форма «ІДХА» (спільний патент компаній БАЙЕР та АДОБ) не фітотоксична для сільськогосподарських культур та безпечна для навколишнього середовища – розкладається за 28 днів. Ексклюзивно входить тільки до складу добрив, виробництва компанії АДОБ.
 • Ноу-Хау препаративної форми – поверхнево-активні речовини, стабілізатори, хелатизація та спеціалізовані добавки - все для найкращої доставки мікроелементів їх повноцінного засвоєння рослиною.
 • Мінімальні затрати на внесення – вноситься 4-6 літрів добрива на гектар, 1-2 рази за сезон (загалом до 10л/га за сезон) разом із застосуванням засобів захисту рослин
 • Європейська якість - Добрива виготовлені та розфасовані на найсучаснішому підприємстві компанії АДОБ ППЦ, європейському лідеру інновацій у галузі розробки, виробництва та впровадження найсучасніших мікродобрив.
 • Надзвичайно висока рентабельність та прибуток – отримані урожаї вражають, окупність витрат – десятки разів!

Добрива для позакореневого підживлення, виробництва компанії АДОБ

Добрива для позакореневого підживлення, хелатизовані ІДХА. Норма витрати, л(кг/га) Сільськогосподарські культури
Басфоліар 36 Екстра 4 - 5 зернові, буряк, ріпак, соя, овочі та ін.
Басфоліар 6-12-6 4 - 5 кукурудза, соняшник, соя, горох та ін.
Басфоліар 12-4-6 + S 4 - 5 ріпак, пшениця, картопля та ін
Басфоліар 34 4 - 5 зернові, картопля та ін.
СОЛЮ Zn 3 - 4 соняшник, кукурудза, овочі
СОЛЮ Fe 1 - 2 ріпак, плодові, томати та ін
СОЛЮ Mo 0,05 - 0,1 бобові, ріпак, буряк, овочі
СОЛЮ Mn 1 - 2 зернові, цукровий буряк, ріпак, овочі, картопля
СОЛЮ Cu 1 зернові, плодові, овочеві, рис
СОЛЮ B 1 - 3 цукровий буряк, соняшник, кукурудза, ріпак, овочі, плодові
АДОБ Mакро+Mікро Ріпак 2 - 3 ріпак
АДОБ Mакро+Mікро Цукровий буряк 2 - 3 цукровий буряк
АДОБ Mакро+Mікро Кукурудза 2 - 3 кукурудза
АДОБ Mакро+Mікро Картопля 2 - 3 картопля
АДОБ Mакро+Mікро Зернові 2 - 3 зернові
АДОБ Mакро+Mікро Соняшник 2 - 3 соняшник
Солюбор ДФ 1 - 2 цукровий буряк, соняшник, кукурудза, ріпак, овочі, плодові

Добрива вносять 1-2 рази за сезон шляхом обприскування рослин.

Збільшуємо кількість якісного урожаю!

Представництво компанії АДОБ в Україні – ТОВ «АГРОНТА» (067) 2096607; ПП «Бізон ТЕХ 2006» (061) 2136061; ТОВ «Українська аграрно-хімічна компанія» (044) 2589121; ТОВ «Спектр агро» (0569) 696282; ТОВ «Сервісагроцентр» (067) 2240050, (044) 2582872; ТОВ «Агріматко Україна» (067) 3290427; ПП НВФ «Юнітек» (057) 3931362; ТОВ «Агролюкс» (067)3643007 та філії цих компаній.

 

 

Інші новини

Європейський лідер у галузі інновацій, розробки та виробництва мікродобрив

Успішне розкриття потенціалу гібридів кукурудзи DEKALB® компанії «МОНСАНТО» завдяки застосуванню позакореневого підживлення добривами «БАСФОЛІАР» компанії «АДОБ»

Добрива «БАСФОЛІАР» та «АДОБ Макро + Мікро» – це те, що варте вашої уваги!

Міжнародний досвід фермерів

Басфоліари – реальне підвищення морозостійкості озимих культур!